17 Nov 2016
BruCERT spreads awareness at Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Presenting the talk was Dayang Siti Nor Izuana Binti Ayob.